Výsledky léčby

JAKÉ KŘEČOVÉ ŽÍLY ROZEZNÁVÁME A V NAŠÍ ORDINACI LÉČÍME

Postižení žilních kmenů

Toto postižení je velmi závažné. Jde o žíly probíhající na vnitřní straně končetiny (velké safény) a na zadní straně lýtka (malé safény).

Svému nositeli nemusí vzácně působit výrazné obtíže, zvláště ve svých počátcích, ale častěji jejich nositel pociťuje zvýšenou únavnost nejen v končetině, ale i celkově. Tyto žíly je nutné odstranit, a to čím dříve, tím lépe. Neodstraní-li se, stále více se rozšiřují a hlavně jsou touto chorobou napadány všechny v okolí se nacházející větve, které tímto mnohem dříve onemocní, jelikož je nemocná žíla velmi zatěžuje.

saféna

saféna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká saféna před zákrokem                   Odstranění velké safény (3 dny po zákroku)

Onemocnění větví kmenových žil

saféna

                 saféna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přední větev velké safény po zákroku       Přední větev velké safény před zákrokem

saféna

saféna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže se kmenová žíla neodstraní, návrat žilní krve je v těchto žilách ztížen, tím v nich stoupá žilní tlak působící nepříznivě na žilní chlopně, které se postupně vyčerpávají a dojde k rozšíření křečových žil na spojovací žíly. Toto postižení je pak závažné, léčba se stává obtížnější.

Spojovací žíla společně s kmenovou žilou vede k závažnějšímu stupni onemocnění.

saféna

saféna

 

 

 

 

       

 

 

 

Před zákrokem                                                               3 dny po zákroku

Dále je kmenová žíla, která probíhá na zadní straně lýtka, tzv.malá saféna. Tato žíla způsobuje pacientovi značné bolesti a je nutné ji rychle odstranit. Léčba je je rychlá a velmi účinná.

saféna

saféna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁKLADY OŠETŘENÍ
DOTAZY
OBJEDNAT SE