Image Flebologie

soukromá ordinace pro léčbu křečových žil dolních končetin

Kontaktujte nás na +420 257 323 693

 

Doc. MUDr. Maruše Horáková, DrSc.

In memoriam

Dr. med. MUDr. Magdalena Anna Horáková

Dr. med. MUDr. Elena Horáková

Historie flebologie

Sv. Peregrin patron flebologů

Doc. MUDr. Maruše Horáková, CSc.
(in memoriam)
Dr. med. MUDr. Magdalena Anna Horáková
Dr. med. MUDr. Elena Horáková 

Lidé věřící v Boha, ale i lidé nevěřící, měli odnepaměti své patrony. Takovým nejznámějším patronem Čechů je sv. Václav. Národ ho ve všech dobách vzýval a prosil o ochranu.

Děti při křtu často dostávají jména významných patronů. Města mají své patrony.

A jednotlivé lékařské obory mají také své patrony. Patronem lékařů zabývajících se léčbou křečových žil, tedy tak zvaných flebologů, je sv. Peregrin.

Sv. Peregrin Laziosi se narodil v italském městečku Forli v roce 1256.

Jeho život se změnil k dobrému v 18ti letech, kdy potkává svatého muže Filipa Beniziho , který byl generálním představeným mnichů ze řádu servitů a přišel do Forli, aby tam kázal a pomohl upevnit mír. Byl však napaden tlupou mladých, mezi nimiž byl i 18tiletý Peregrin, který ho též fyzicky napadl a s ostatními chtěl sv. Filipa vyhnat z města. Filip se na Peregrina podíval odpouštějícím pohledem a modlí se za něho. Filip tím na Peregrina tak zapůsobil, že se rozhodl ke změně života. Za několik let po této příhodě, žádá Peregrin o vstup do kláštera servitů ve Forli. Byl přijat a poslán do Sieny. Ze Sieny se potom zase vrací do Forli a jeho život je příkladem sebekázně a vyznačuje se velkou láskou k chudým v celém okolí.

Během let se však Peregrinovi otevřela pravá noha a ve vředu začal bujet nádor, takže lékaři rozhodli , že noha musí být amputována. Tu noc před operací šel Peregrin do kapitulní síně svého kláštera před obraz , na kterém byl vyobrazen ukřižovaný Ježíš Kristus, a modlil se , aby načerpal z Ježíše sílu. Během noci však usnul a měl sen, že ukřižovaný Ježíš mu z kříže podává ruku a uzdravuje ho. Když se ze snu probudil, zjistil, že skutečně je jeho noha uzdravena a lékaři tuto skutečnost mohli jen potvrdit.

Od té doby byl Pergrin znám jako zázračný léčitel, neboť již za svého života bylo uzdraveno na jeho přímluvu mnoho lidí, což pokračovalo i po jeho smrti, když se lidé s otevřenými ranami na nohou na něho obraceli. Zemřel 1.5.1345.

27.12.1726 byl prohlášen za svatého.

Literatura: Körbel Hugo M. : Peregrin zu ehren , 1. vydání 1995

apartment FLEBOLOGIE

placeHolečkova 70
Praha 5
150 00
Česká republika

IČ: 61379808

phone +420 257 323 693
local_post_office m.a.horakova@flebologie.cz

OBJEDNAT SE

NÁKLADY NA OŠETŘENÍ