Historie flebologiejezis

Sv. Pelegrin patron flebologů

Doc. MUDr. Maruše Horáková, CSc.
(in memoriam)
Dr. med. MUDr. Magdalena Anna Horáková
Dr. med. MUDr. Elena Horáková 

Lidé věřící v Boha, ale i lidé nevěřící, měli odnepaměti své patrony. Takovým nejznámějším patronem Čechů je sv. Václav . Národ ho ve všech dobách vzýval a prosil o ochranu.

Děti při křtu často dostávají jména významných patronů. Města mají své patrony.

A jednotlivé lékařské obory mají také své patrony. Patronem lékařů zabývajících se léčbou křečových žil, tedy tak zvaných flebologů, je sv. Peregrin.

Sv. Peregrin Laziosi se narodil v italském městečku Forli v roce 1256.

Jeho život se změnil k dobrému v 18ti letech, kdy potkává svatého muže Filipa Beniziho , který byl generálním představeným mnichů ze řádu servitů a přišel do Forli, aby tam kázal a pomohl upevnit mír. Byl však napaden tlupou mladých, mezi nimiž byl i 18tiletý Peregrin, který ho též fyzicky napadl a s ostatními chtěl sv. Filipa vyhnat z města. Filip se na Peregrina podíval odpouštějícím pohledem a modlí se za něho. Filip tím na Peregrina tak zapůsobil, že se rozhodl ke změně života.Za několik let po této příhodě, žádá Peregrin o vstup do kláštera servitů ve Forli. Byl přijat a poslán do Sieny. Ze Sieny se potom zase vrací do Forli a jeho život je příkladem sebekázně a vyznačuje se velkou láskou k chudým v celém okolí.

Během let se však Peregrinovi otevřela pravá noha a ve vředu začal bujet nádor, takže lékaři rozhodli , že noha musí být amputována.. Tu noc před operací šel Peregrin do kapitulní síně svého kláštera před obraz , na kterém byl vyobrazen ukřižovaný Ježíš Kristus, a modlil se , aby načerpal z Ježíše sílu. Během noci však usnul a měl sen , že ukřižovaný Ježíš mu z kříže podává ruku a uzdravuje ho. Když se ze snu probudil, zjistil, že skutečně je jeho noha uzdravena a lékaři tuto skutečnost mohli jen potvrdit.

Od té doby byl Pergrin znám jako zázračný léčitel, neboťˇjiž za svého života bylo uzdraveno na jeho přímluvu mnoho lidí, což pokračovalo i po jeho smrti, když se lidé s otevřenými ranami na nohou na něho obraceli. Zemřel 1.5.1345.

27.12.1726 byl prohlášen za svatého.

Literatura: Körbel Hugo M. : Peregrin zu ehren , 1. vydání 1995