Metličky a jejich odstranění

Metličky, neboli mikrovarixy. Rozlišujeme retikulární a metličkovité varixy, které patří k projevům onemocnění žil dolních končetin.

V naší ordinaci provádíme nový způsob jejich odstranění, který je zaměřený na trvanlivost výsledku léčby.

Je třeba nejprve končetiny důkladně vyšetřit ultrazvukem s obrazovkou, aby se ozřejmil  původ metličkovitách varixů, který může být z povrchového nebo hlubokého žilního řečiště.

Na základě ultrazvukového vyšetření pomáháme  správně řešit tento problém, jelikož metličky jsou prvním projevem chronické žilní nedostatečnosti .

Z těchto důvodů se nejedná vůbec o kosmetický problém, nýbrž jde o to, aby od samého počátku bylo onemocnění správně léčeno a řešeno, jelikož se tím předchází řadě komplikací, které může onemocnění zbytečně způsobit.

ImageImage

Zdroj metičkovitých varixů není vidět pouhým okem, musí se provést sonografické vyšetření. Správná léčba vede k trvanlivému výsledku. Na fotografi níže srovnání před výkonem a 3 týdny po výkonu.

ImageImage

Samotný zdroje metliček není většinou v místě, kde se metličkovitý varix nachází. Často prvním projevem onemocnění kmenových žil jsou právě metličky. Po odstranění kmenové žíly dochází k vymizení metliček.

ImageImage

Retikulární a metličkovité varixy před léčbou a po léčbě

ImageImage

Metličkovité varixy provázející postižení žilních kmenů

ImageImage

Vyskytl se u vás problém s metličkami, neboli mikrovarixy a cítíte se kvůli tomu nepříjemně? Navštivte naši soukromou ordinaci pro léčbu křečových žil a nechte si metličky vyšetřit a odstranit.