Image Flebologie

soukromá ordinace pro léčbu křečových žil dolních končetin

Kontaktujte nás na +420 257 323 693

 

Doc. MUDr. Maruše Horáková, DrSc.

In memoriam

Dr. med. MUDr. Magdalena Anna Horáková

Dr. med. MUDr. Elena Horáková

Léčebné metody

Naše ordinace je specializovaná na onemocnění žil dolních končetin.

Pacientům poskytujeme:

  • vyšetření stavu žil dolních končetin ultrazvukovým barevným sonografem a na základě nálezu pohovor s pacietem, kde vysvětlíme charakter onemocnění a možnosti ošetření v daném případě.
  • nabízíme preventivní prohlídky mladým ženám a dívkám od 18 let s pohovorem a pokyny v případě preventivní léčby.
  • provádíme ošetření pokročilých stavů chronické žilní nedostatečnosti, jako jsou bércové vředy, které léčíme novou metodou podle Partsche s vysokým procentem odhojení.

Na našem pracovišti provádíme dvě metody na odstranění křečových žil:

  • sklerotizace, která spočívá v postupném odstranění křečové žíly injekční cestou
  • ambulantní kosmetická flebektomie, která spočívá v jednorázovém odstranění křečové žíly včetně jejich větví, bez šití, bez narkózy. Zákrok je prováděn v místním umrtvení bez rizika embolie. Vypracovali jsme nový postup metody.

VÝHODY FLEBEKTOMIE PODLE HORÁKOVÉ :

Odstranění obou hlavních kmenových povrchových žil( velké a malé kmenové žíly a zároveň i obou přídatných kmenových žil (přední a zadní kmenové žíly). Tím je dosaženo vysoké trvanlivosti zákroku a výrazného oběhového vyladění a zlepšení pacienta. To je nesmírný přínos oproti jiným zákrokům, jelikož ty ostatní nejsou schopny řešit přídatné kmenové žíly přední a zadní, ani malou kmenovou žílu v celém rozsahu. Naši metodu neomezuje uložení, velikost žíly, průběh ani tloušťka stěny, jak je tomu u jiných zákroků.  Je to metoda velmi šetrná, která pracuje s každou kmenovou žílou postupně a individuálně podle jejího originálního větvení.(Výhody metody rozepsány dle dotazů v odkazech-Dotazy).

FLEBEKTOMIE PODLE HORÁKOVÉ

Naše pracoviště je úzce specializované pracoviště, kde provádíme ambulantní kosmetikou flebektomii, která je schopná v místní anestezii odstranit nemocnou žílu najednou, bez hospitalizace a bez rizika embolie.

Vypracovali jsme NOVÝ POSTUP AMBULANTNÍ FLEBEKTOMIE, který se výrazně liší od běžně prováděné ambulantní flebektomie, ale i od klasických chirurgických zákroků, laserů a radiofrekvence.

Náš nový způsob provedení flebektomie umožňuje odstranit nejenom křečovou žílu, která je pro pacienta viditelná, ale i její zdroj, který již pouhým okem vidět není.
Je to veliký rozdíl, jelikož standardní flebektomie je schopná odstranit pouze viditelnou křečovou žílu, ale již neřeší její zdroj. Standardní klasická flebektomie bežně prováděná je zákrok menší (trvající 1,5-3 hodiny dle rozsahu) a většinou se používá pouze jako doplňková metoda klasické chirurgie.(Rordíl je popsaný v odkaze Dotazy-Jaký je rozdíl Vaší metody ve srovnání s flebektomií obecně prováděné)

Oproti tomu flebektomie provedená naším novým postupem je samostatná metoda, která řeší celé větvení nemocné žíly se všemi jejími zdroji. Náš zákrok je výkon, který je velmi šetrný, ale velmi pracný jelikož se odstraňuje zdrojová kmenová žíla a k tomu i její doprovodné kmenové žíly.
Tímto se rovněž výrazně liší oproti chirurgickým, laserovým nebo radiofrekvenčním a dalším metodám, které vždy řeší pouze hlavní kmenovou žílu, ale již nejsou schopny řešit, jako naše metoda ,doprovodné kmenové žíly, které jsou komplikované svým uložením a průběhem.
Naš výkon svým provedením umožňuje řešit i velikou rozmanitost větvení kmenových žil, jelikož u každého člověka jsou kmenové žíly uspořádány malinko jinak, jelikož každý jedinec je originál, viz obrázky dle francouzského anatoma Gillot.

Image​​

Naší metodě tato rozdílnost uspořádání žilní sítě nevadí a je schopná ji bez problémů řešit, není rozhodující ani velikost křečové žíly.

Kmenové žíly jsou na končetině čtyři (tři se nacházejí v oblasti stehna a čtvrtá se nachází na zadní straně lýtka). Naše metoda je řeší všechny čtyři kmenové žíly, na rozdíl od klasické chirurgie, radiofrekvence nebo laserových postupů, které vždy řeší pouze jednu kmenovou žílu, viz schéma - obrázek.


Nevýhoda klasické chirurgie , radiofrekvence i moderních laserových technik je, že mají velká omezení výkonu, která spočívají v technice provedení a ve způsobu anestezie.

Klasická chirurgie , radiofrekvencei laserové techniky, rovněž i techniky, které používají chemické hmoty a roztoky, jsou schopny řešit pouze jednu kmenovou žílu, která probíhá jednoduchým způsobem od třísla svisle na vnitřní straně stehna směrem dolů. Velký problém pro chirurgii, radiofrekvenci i laser a další metody jsou zbývající dvě kmenové žíly, v oblasti stehna, které mají svůj průběh složitý! Probíhají totiž zpočátku šíkmo, a potom teprve svisle dolů po končetině a ještě jsou originálním způsobem navzájem propojovány.(viz anatomické obrázky podle francouzského anatoma Gillot) .Dalším problémem je jejich velikost, která může být pro chirurgii , radiofrekvenci i  laser problematická.

Chirurgie, radiofrekvence ani lasery a další metody je neřeší a tím mají vysokou návratnost, jelikož ponechané kmenové žíly jsou pak zdrojem dalších obtíží.

Z těchto důvodů má klasická chirurgie i ostatní další metody návratnost žil 50% do dvou let a 100% do 5 let.

Naší technice nevadí ani velikost žíly, ani složitost průběhu a uspořádání kmenových žil. Pracujeme totiž  s každou kmenovou žílou originálně a postupně  sledujeme  její průběh a větvení, takže může být perfektně odstraněna jedna po druhé i se svým vzájemným propojením.

Dále nejsme ohraničeni časově, jelikož výkon probíhá v místním umrtvení. Tím se můžeme končetině věnovat. Práce na stehně  trvá čtyři hodiny, potom je pauza, práce na lýtku bývá pak 2 hodiny. Při tomto celodenním výkonu se odstraní dvě kmenové žíly.

Abychom dosáhli perfektního výsledku potřebuje každá končetina dva celodenní výkony.

Tím se dosáhne perfektního výsledku, jelikož se odstraní všechny čtyři kmeny s jejich větvemi a jejich vzájemným propojením, což ostatní jiné techniky nemohou nikdy dosáhnout.

Naše provedení flebektomie tím, že odstraňuje  všechny čtyři kmenové žily, velmi snížilo návratnost křečových žil po zákroku. Naše nové provedení flebektomie má pouze 2,5% do dvou let a 4,5% do 5 let.

Image Veliká výhoda flebektomie je, že je schopna řešit čtvrtou kmenovou žílu. Tato žíla se nachází na zadní straně lýtka a probíhá od podkolení až k zevnímu kotníku. Pro chirurgii, radiofrekvenci a pro lasery je velmi nevhodná, jelikož ji řeší pouze polovinu, a dále je nevhodná svým uložením, které může způsobit komplikace. Flebektomie tuto žílu řeší v celém její průběhu a je schopná řešit i oblast kotníku, kde chirurgie, radiofrekvence i lasery, jakož i chemické postupy nejsou vhodné techniky.

Provedení naší metody je časově náročnější, trvá 8-10 hodin práce (dle rozsahu) na pacientovi!! Na rozdíl od chirurgie, kde výkon trvá 1,5-2 hodiny.

Je zde velmi důležité, v jakém stavu onemocnění se pacient dostaví. U mladých lidí je kvalita žil obecně lepší, žíly ještě nejsou tak křehké, může se  z těchto důvodů pracovat rychleji.  U pokročilejšího stavu onemocnění  žíly bývají křehčí a tím se práce rovněž prodlouží. 

Přestože náš výkon je dlouhý na celý den, jde o metodu naprosto bezpečnou, bez rizika embolie a jiných komplikací, které se popisují po klasické operaci. Je to zákrok velmi šetrný a co je pro pacienta velká výhoda, že se dělá bez narkózy pouze v místním umrtvení, a že u něho nešijeme ani neřežeme. Tudíž kosmetické výsledky jsou krásné. Není nutný pobyt v nemocnici, pacient po zákroku jde ihned domů. Končetina po provedeném zákroku sama nebolí a je plně funkční, pouze na pohmat je citlivá jako modřina asi týden. Pacient hned po zákroku musí chodit, cítí se výborně.

Plicní embolie jako komplikace je po provedeném zákroku vyloučena, ani další jiné komplikace popisované po operacích jsou zde vyloučeny.

Jak jsem již uvedla, pracujeme s každou kmenovou žílou samostatně a sledujeme její originalitu. Tím je zaručena nesmírná šetrnost zákroku. Pracujeme velmi povrchově a nikdy nepřekračujeme hlavní vazivovou blánu!!! Tím je zaručena bezpečnost výkonu a nikdy nehrozí poranění mízních drach, tepen ani nervů, které zaručují hybnost svalstva. Čili komplikace, které jsou někdy popisovány u operačních technik, jsou zde vyloučeny, jelikož hlavní vazivouvou blánu flebektomie nepřekračuje.


Pracovní neschopnost  po každém zákroku doporučujeme 2 týdny, aby pacient mohl dodržovat přesně určený vycházkový režim.

Flebektomie je metoda s velkou tradicí, jelikož ji prováděli již v Egyptě a 50 let před Kristem ji přeně popsal ve svých spisech M.A.Celsus.
Ve Francii byla zavedena od roku 1954 Robertem Mullerem.Byla používána jako doplňková metoda po klasické chirurgii. 
V roce 1980 po zavedení fonografů Jacques Dortu provedl odstranění velké kmenové žíly pomocí flebektomie. Takto se stala flebektomie samostatnou metodou. 
V roce 2000 Horáková provedla flebektomii velké kmenové žíly a zavedla nový postup odstranění doprovodných kmenových žil při jednom zákroku. Tímto se výrazně snížila návratnost žil po provedeném výkonu.

Noha před zákrokem

Noha 3 týdny po zákroku

Sklerotizace

Druhý způsob, který provádíme je sklerotizační léčba, která se provádí injekčně a je výborná, když se správně volí její použití. Je určena k postupnému odstranění křečové žíly, má však svá omezení na žíly menší. My provádíme obě metody.

U těch pacientů, u kterých není možno provést odstranění křečové žíly, provádíme pouze léčbu stahem, čili kompresivní léčbu.

Odstranění křečové žíly má blahodárný efekt na hluboký žilní systém, dochází ke zrychlení krevního proudění, k výraznému zvýšení hladiny kyslíku v krvi. Končetina se lépe prokrvuje a vyživuje.

Pacientovi se výrazně uleví, je však třeba léčit i nadále oběhový systém kompresivní terapií, protože se jedná o chorobu všech žil, která se zhoršuje postupně. 

U skupiny pacientů, kteří preventivní léčbu dodržují, kompresivní punčochy nosí, nedochází dále k závažným projevům onemocnění, jako je slábnutí kůže v obl. kotníků, pigmentace, ekzémy, modrání nohou a konečně bércové vředy a i vznik dalších žil je mnohem pozdější.


apartment FLEBOLOGIE

placeHolečkova 70
Praha 5
150 00
Česká republika

IČ: 61379808

phone +420 257 323 693
local_post_office m.a.horakova@flebologie.cz

OBJEDNAT SE

NÁKLADY NA OŠETŘENÍ